Department Store Sales Outlets

  1. Home
  2. Department Store Sales Outlets
  3. List
Store Name Address Opening Hours Bento Deliveries
Tamagawa Takashimaya 3-17-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo
158-8701
10:00am to 8:00pm
Nihonbashi Takashimaya Store 2-4-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo
103-8265
10:30am to 7:30pm.
Shinjuku Takashimaya 5-24-2 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo
151-8580
10:00am to 8:00pm
Yokohama Takashimaya 1-6-31 Minamisaiwai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
220-8601
10:00am to 8:00pm
Kyoto Takashimaya 52 shin-cho, Nishi-iru, Kawaramachi, Shijo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
600-8520
10:00am to 8:00pm